hack-haber

2025'te Dünya Nasıl Görünecek Ve Siber Güvenliğin Geleceği

Dijital dünya sınırsız fırsatlar sunuyor, ancak aynı zamanda önemli siber güvenlik tehditleri ve riskleriyle birlikte geliyor. Önümüzdeki beş yıl içinde teknoloji ortamının nasıl değişeceğini ve bununla birlikte, bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak için siber güvenlik gelişmelerinin nasıl olacağını görelim.

Dünya, devam eden teknolojik devrimin etkisiyle her yıl artan bağlantıya tanık oluyor. Artan bağlanabilirliğin yanı sıra, kritik bilgi altyapıları da hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için endişe kaynağı olan artan sayıda siber saldırı ile karşı karşıyadır. Kötü niyetli aktörler bu saldırıları, bazıları finansal kazançlar, bazıları ise hükümetleri ve bilgi sistemlerini baltalamak için farklı nedenlerle gerçekleştirir. İnsanların her yıl İnternet'e erişmesinde büyük bir artışla, bu tür saldırıların korkusu göz ardı edilemez. 2025'e gelindiğinde, internet penetrasyonunda patlayıcı bir büyüme olacak ve etkileri oldukça görünür olacak. Bu senaryo, siber güvenlik yasalarının ezici gelişmelere ayak uydurmasını istemektedir.

Bilgiye Eşsiz Erişim

Uzmanlar, 2025 yılına kadar insanların İnternet üzerinden paylaştıkları bilgilerin günlük yaşam faaliyetlerine karışacağını tahmin ediyor, öyle ki bilgi akışı elektrik gibi görünmez olacak . Bir benzetme, İnternet kullanımının nefes almaya benzer hale gelmesidir. Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi'nden bir uzman olan Pamela Rutledge , bugün evrensel erişimin telefon hatları ile ilişkili terim olduğunu savunuyor. Ancak, 2025 yılına kadar internete erişim temel bir hak olacaktır. Daha büyük erişim ve yetenekler, dijital uçurumun köprülemesine yardımcı olacak ve kaliteli araçlara ve dijital katılım becerilerine evrensel erişim sağlayacaktır.

  • Verileri yakalamak ve işlemek için yasal haklar.
  • Veri işleme sorumluluğu tespiti.
  • Yapay zeka odaklı sistemlerde ihlaller için hesap verme sorumluluğu.
  • Suçluyu belirleme - imalat ülkesi veya kullanım ülkesi?

GDPR şu anda tüm bu endişeleri dikkate alan ve geleceğe dönük ve teknolojik açıdan tarafsız olan kurallar getirmektedir. AI sistemleri, hizmet yeteneklerini daha da geliştirmek için verileri tek taraflı tutabilir. Ancak, kaçınılmaz olarak, GDPR kuralları her zaman veri konusunu destekleyecektir ve kuruluşun AI tasarımlarını düzenlemelere uygun hale getirmesi gerekecektir.

Teknoloji devleri dijital hakimiyet

Kuantum Hesaplama şu anda bebeklik aşamasındadır, ancak 2025 yılına kadar dünya, gerçek dünya sorunlarına anlamlı çözümler için teknolojiyi kullanan ticari cihazlara tanıklık edecektir. Çok sayıda sektör için bir nimet olarak ortaya çıkma potansiyeline sahiptir. Sağlık sektöründeki bilim adamlarının, ilaç geliştirme araştırmalarına rehberlik edecek karmaşık kimyasal reaksiyonları simüle etmelerine yardımcı olacaktır. Araçlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olacak katalizör haline gelebilecek yeni malzemelerin keşfi de gerçekleşecek. Kuantum bilgisayarlar Ar-Ge maliyetlerini azaltmaya da yardımcı olacaktır. Özetle, teknoloji firmaları önemli bir büyüme görecek ve diğer sektörlerin de yükselmesine yardımcı olacaklar. Aşağıdaki grafikte açıkça görülmektedir. X ekseninde, şu anda YZ'yi benimseyen kuruluşların yüzdesi ve Y ekseninde,

Dijital Haklar Eşitsizliği

Dijital Haklar Yönetimi (DRM) teknolojileri, kuruluşların dijital içeriklerini korumalarına yardımcı olan önemli araçlardır. Uzmanlar, DRM pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 2035-2025 döneminde,12 CAGR ile 4.35 milyar $ 'a çıkacağını tahmin ediyor. Web tabanlı verilerde bir artış olacaktır. Güvenli veri erişimi ve yönetimi sürecini düzene sokma gerekliliğini artırarak kusursuz gizliliğini ve bütünlüğünü garanti edecektir. İnternet insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası olacak ve hükümetler bunu eleştirel sosyo-ekonomik ve politik politikaları ölçmek, izlemek ve değiştirmek için kullanacak. Kuruluşlar işgücünün süreçlerini ve hedeflerini değiştirecektir. Bu veri toplama tekniklerine kötü niyetli aktörlerden kaynaklanan doğal bir tehdit vardır. Ancak, açık bir internet ile,

Dijital Gizlilik ve Anonimlik Kaygıları

Bugün, düzenleyici ortamın hacminde bir artış var. Ancak, buzdağının sadece görünen kısmı. Beş yıl sonra, gizlilik ve veri merkezli güvenlik emtia durumuna ulaşacaktır. Kullanıcılara hassas veri varlıklarını kontrol etme ve koruma yeteneği vermek bir istisnadan ziyade bir norm haline gelecektir. Siber güvenlik politikalarının iyileştirilmesi ihtiyacının bilinci ve anlayışı artacak ve böylece gizliliği artırıcı teknolojilerin (PET) benimsenmesi de artacaktır. PET, 2025 yılına kadar genel bir teknoloji kategorisi olmaya devam edecek. Minimum uyum eşiğini karşılamak için kuruluşun gizlilik ve güvenlik stratejisinde kilit bir unsur haline gelecek.

Son sözler

Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler, kaliteli sağlık hizmetlerinden evrensel eğitim erişimine kadar dünyanın en acil sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak büyük bir potansiyele tanık oldu. Bununla birlikte, son birkaç yılda daha önce görülmemiş siber güvenlik tehditleri ve siber saldırılarla sonuçlanmıştır. Önümüzdeki beş yıl, dijital teknolojilerin ve siber güvenliğin kaderini belirlemede kritik olacak. Veri güvenliği alanı, şu anda mevcut bilgilere dayanarak tasarlanabilecek büyüklüklerin ve karmaşıklığın ötesinde bir şey olabilecek ciddi dönüşümlere de uğrayacaktır. Kuruluşun yenilikçi güvenlik stratejilerini, güvenlik çözümlerini ve tekniklerini benimsemesi gerekeceğinden, siber güvenlik çok önemli olacaktır.
Yorumlar Toplam Yorum Henüz yorum Yapan Yok


Yorum Yap


Scroll to Top